نماینده معاملات ملکی

حسین محمودی

شیراز- بلوار ولایت - بعد از کوچه 5 ولایت

بررسی

ملک ها

خانه

بلوارولایت،کوچه نقاشی امپراطور رنگ

اتاق 2
حمام 1

خانه

بلوار ولایت، کوچه5 ولایت

اتاق 2
حمام 1

خانه چند خانواده

4,000,000,000 تومان

وزیرآباد کوچه 8 شهید جوکار

اتاق 3
حمام 1

زمین تجاری

8,000,000,000 تومان

بلوار ولایت نبش کوچه 11 ولایت(روبروی امام زاده)

زمین تجاری

3,500,000,000 تومان

بلوار ولایت بالاتر از سلامی شمالی

زمین تجاری

1,250,000,000 تومان

بلوار ولایت پشت پمپ بنزین

زمین تجاری

2,500,000,000 تومان

بلوار ولایت

بازدید روزانه

نظر ارسال کنید