انتخاب خانه، هوشمندتر از همیشه

اجاره ویلا و رزرو سوئیت در سراسر ایران با سرایار

ملک های ویژه

خانه

بلوارولایت،کوچه نقاشی امپراطور رنگ...

اتاق 2
حمام 1
پارکینگ 1

خانه

بلوار ولایت، کوچه5 ولایت...

اتاق 2
حمام 1
پارکینگ 1
4,000,000,000 تومان

خانه چند خانواده

وزیرآباد کوچه 8 شهید جوکار...

اتاق 3
حمام 1
8,000,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت نبش کوچه 11 ولایت(روبرو...

3,500,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت بالاتر از سلامی شمالی...

1,250,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت پشت پمپ بنزین...

2,500,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت

خرید ویلای لوکس و لاکچری

در شمال (بیش از 5 میلیارد)

جدیدترین ملک ها

خانه

بلوارولایت،کوچه نقاشی امپراطور رنگ...

اتاق 2
حمام 1
پارکینگ 1

خانه

بلوار ولایت، کوچه5 ولایت...

اتاق 2
حمام 1
پارکینگ 1
4,000,000,000 تومان

خانه چند خانواده

وزیرآباد کوچه 8 شهید جوکار...

اتاق 3
حمام 1
8,000,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت نبش کوچه 11 ولایت(روبرو...

3,500,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت بالاتر از سلامی شمالی...

1,250,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت پشت پمپ بنزین...

2,500,000,000 تومان

زمین تجاری

بلوار ولایت